Buxbaumiella 82

< vorige Januari 2009 volgende >

Aanvullingen op de standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen (2008)
H.N. Siebel, H.J. During & H.M.H. van Melick
1-5
Veranderingen in de checklist van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten
A. Aptroot, A.M. Brand, C.M. van Herk & L.B. Sparrius
6-13
Herstelbeheer van vergrast stuifzand op het Deelensche Zand (Hoge Veluwe)
R. Ketner-Oostra, G. Sanders & L.B. Sparrius
14-21
De mossen van het bos en schraalgrasland van het Kooibosch-Luttickduin
H.E. Wondergem
22-26
Caloplaca holocarpa s.l. op steen in Nederland
J.L. Spier
27-29
Parmelina quercina (Eikenschildmos) weer in Nederland
J.L. Spier
30-31
Blad- en levermossen van Meinerswijk
K.W. van Dort & M. Zwarts
32-37
De interessante mosbegroeiing van een 80 jaar oud dak met cementen dakpannen bij Gasteren (Noord-Drenthe)
B.O. van Zanten
38-41
Mossen bij Gerolstein (Rheinland-Pfalz, Eifel) tijdens het voorjaarsweekend in 2005
H.R. Zielman
42-53
Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal – 12/14 september 2008
M. Bekking-van Dort
54-55
Nieuwe vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 3
Anonymus
56-57
Bespreking: Mosses of the Iberian Peninsula
F. Sollman
57-57
Bespreking: Flora Briofitica Iberica
F. Sollman
58-58
Bespreking: Bryophyte flora of Israel
F. Sollman
58-59
Bespreking: Moss flora of China
F. Sollman
59-60
Bespreking: Pottiaceae of India
F. Sollman
60-60
Bespreking: Flora of Australia, Mosses
F. Sollman
60-61
Bespreking: Encyclopedie van de Zweedse flora en fauna. Bladmossen: Anoectangium-Orthodontium
R.J. Bijlsma
61-62
Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m november 2008
-
63-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina