Buxbaumiella 82

< vorige Januari 2009 volgende >

Aanvullingen op de standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen (2008)
H.N. Siebel, H.J. During & H.M.H. van Melick
1-5

Veranderingen in de checklist van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten
A. Aptroot, A.M. Brand, C.M. van Herk & L.B. Sparrius
6-13

Herstelbeheer van vergrast stuifzand op het Deelensche Zand (Hoge Veluwe)
R. Ketner-Oostra, G. Sanders & L.B. Sparrius
14-21

De mossen van het bos en schraalgrasland van het Kooibosch-Luttickduin
H.E. Wondergem
22-26

Caloplaca holocarpa s.l. op steen in Nederland
J.L. Spier
27-29

Parmelina quercina (Eikenschildmos) weer in Nederland
J.L. Spier
30-31

Blad- en levermossen van Meinerswijk
K.W. van Dort & M. Zwarts
32-37

De interessante mosbegroeiing van een 80 jaar oud dak met cementen dakpannen bij Gasteren (Noord-Drenthe)
B.O. van Zanten
38-41

Mossen bij Gerolstein (Rheinland-Pfalz, Eifel) tijdens het voorjaarsweekend in 2005
H.R. Zielman
42-53

Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal – 12/14 september 2008
M. Bekking-van Dort
54-55

Nieuwe vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 3
56-57

Bespreking: Mosses of the Iberian Peninsula
F. Sollman
57-57

Bespreking: Flora Briofitica Iberica
F. Sollman
58-58

Bespreking: Bryophyte flora of Israel
F. Sollman
58-59

Bespreking: Moss flora of China
F. Sollman
59-60

Bespreking: Pottiaceae of India
F. Sollman
60-60

Bespreking: Flora of Australia, Mosses
F. Sollman
60-61

Bespreking: Encyclopedie van de Zweedse flora en fauna. Bladmossen: Anoectangium-Orthodontium
R.J. Bijlsma
61-62

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m november 2008
63-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina