Buxbaumiella 79

< vorige December 2007 volgende >

Dicranella howei (Kalkgreppelmos) in Nederland
A.C. Bouman, R.J. Bijlsma & H.J. During
1-3

Cinclidotus danubicus (Diknerfkribbenmos) voor het eerst met sporenkapsels
C. Buter & J. Nieuwkoop
4-7

Weissia squarrosa (Vertakt vliesjesmos) terug in Nederland
J. Nieuwkoop
8-10

Uit de nalatenschap van architect Henry van de Velde (1863-1957): Blindia acuta (Spettermos), nieuw voor Nederland
R.J. Bijlsma
11-13

Veranderingen van de mos- en licheenvegetatie in de droge duinen van Terschelling sinds 1970. II. Microklimaat
R. Ketner-Oostra
14-22

Boomvormig vertakt Fraai haarmos
C. Buter
23-25

Een tweede actuele groeiplaats van Schistidium maritimum (Zeeachterlichtmos) in Nederland
A. Aptroot
26-29

Grimmia op Corsica
H.C. Greven
30-33

De standplaats van Cladonia cariosa (Knobbelig heidestaartje) op Militair Luchtvaartterrein Deelen
R. Haveman & A. van der Berg
34-39

Peltigera extenuata (Vertakt leermos) nieuw voor Nederland, met zes andere Peltigera-soorten in sparrenaanplant bij Rolde (Drenthe)
B. Oving, J.L. Spier & A. Aptroot
40-45

Over het epifytisch voorkomen van Moerasdikkopmos (Brachythecium mildeanum)
H.N. Siebel
46-47

De mossen van het voorjaarskamp 2007 in de Ardennen
D. Haaksma & M. Smulders
49-55

Ramalina subfarinacea (Melig kusttakmos) en andere nieuwe korstmossen en mossen op Rottumerplaat
K.W. van Dort, R. Haveman, A.S. Kers & J.L. Spier
58-61

Bespreking: Flora of North America, Bryophytes: Mosses, Part 1
H.C. Greven
62-62

Bespreking: Korstmossen op de Bossche vestingsmuren
L.B. Sparrius
62-63

Erratum en aanvulling op Siebel & Bijlsma (2007), Europese verspreiding en status van Nederlandse mossen. Buxbaumiella 77: 22-48.
63-63

Lindbergia vanaf 2008 ook voor lichenologen
64-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina