Buxbaumiella 57

< vorige Augustus 2001 volgende >

Een vergelijking van de lichenensamenstelling op vrijstaande polderiepen (Ulmus spec.) in Groningen, Friesland, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland
J.L. Spier & C.M. van Herk
3-10

Epifytische lichenen op Ulmus, Fraxinus en Populus in West-Friesland
D.W. Wolfskeel & J.L. Spier
11-13

De verspreiding en ecologie van enkele pleurocarpe mossoorten op bebost en begreppeld keileem
P. Bremer
14-25

Oproep: correcties en aanvullingen op de ledenlijst
25-25

Determinatie van de Nederlandse baardmossen (Usnea spp.) op grond van dunne laag-chromatografie (TLC) en morfologie
J.L. Spier, A. Aptroot, C.M. van Herk & L.B. Sparrius
26-35

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf in Overlangbroek
K.W. van Dort & J.L. Spier
36-39

De lichenologische excursie naar Willemstad en de Volkerakdam op 16 december 2000
A. Aptroot, C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier
40-43

Nieuws over het meetnet mossen (1)
H.N. Siebel
44-51

Errata: Paton 1999, The liverwort flora of the British Isles
52-52

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina