Buxbaumiella 48

< vorige Maart 1999 volgende >

Inhoud
2-2

Jaarverslag 1998
3-3

Mossen in de grotten van Han-sur-Lesse. (zie ook 47:7-22)
P.J. Keizer
4-6

Locaties in dit artikel: Han-sur-Lesse, grotten (atlasblok: J6-34)
Rectificatie (verslag Ave-et-Auffe, 47:7-22)
6-6

De mossen van Schiermonnikoog
B.F. van Tooren
7-16

Locaties in dit artikel: aanlegsteiger Veerboot (atlasblok: 02-46) - Arnicavallei en omgeving (atlasblok: 02-36) - geplagde vallei ten N van bospad (atlasblok: 02-36) - Grie├źnglop, Banckspolder, Herdersdam (atlasblok: 02-36) - Hertenbosvallei (atlasblok: 02-36) - Iepen in dorp (atlasblok: 02-36) - Kapenglop, Mossenglop, stuifkuilen (atlasblok: 02-36) - Oosterkwelder, Kobbeduinen (atlasblok: 02-37) - pad naar Willemsduin (atlasblok: 02-37) - Reddingsweg en omgeving (atlasblok: 02-36) - Schiermonnikoog, bos (atlasblok: 02-36) - Strandvlakte en omgeving (atlasblok: 02-36) - Vuurtorenvallei (atlasblok: 02-36) - Westerplas (atlasblok: 02-46) - Willemsduin (atlasblok: 02-38) - zandafgraving ten W van Prins Bernhardweg (atlasblok: 02-36) - zuidkant Strandvlakte (atlasblok: 02-37)
Fossombronia fimbriata Paton in Nederland
J.A.W. Nieuwkoop
17-18

Ptilium crista-castrensis als facultatieve epifyt
J. Koopman & K. Meijer
19-20

Scorpidium vernicosum in de Meppelerdieplanden
M.J. van Tweel & G. van Wirdum
21-23

Locaties in dit artikel: Meppelerdieplanden (atlasblok: 21-16)
Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het Wekeromse Zand: een vergelijking tussen 1984 en 1994
R. Ketner-Oostra & A.K. Masselink
24-30

De lichenologische excursie van 11 maart 1996 naar Baarn en Leusden met opmerkingen over twee nieuw beschreven soorten: Protoparmelia hypotremella en Lecanora barkmaniana
C.M. van Herk, A. Aptroot & J.L. Spier
31-36

Verslag korstmossenexcursie naar de Hoge Veluwe op 1 november 1998
L.B. Sparrius, A. Aptroot & C.M. van Herk
37-41

Fellhanera bouteillei is weer terug in Nederland
L.B. Sparrius
42-43

Physcia tribacia probeert het weer
L.B. Sparrius
43-44

Xanthoria ulophyllodes, een nieuw macrolicheen voor Nederland
A. Aptroot & C.M. van Herk
45-46

Literatuuroverzicht Gorteria deel 19 t/m 24, Duin 19 t/m 21, Blumea 41
47-48

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina