Buxbaumiella 27

< vorige Januari 1992 volgende >

Voorwoord
M.J.H. Kortselius
3-3

Het najaarsweekend 1990 op de Noord-Veluwe
M.J.H. Kortselius
4-14

Locaties in dit artikel: Elspeterbos (atlasblok: 27-51) - Leemkuilen bij Staverden (atlasblok: 26-58) - Leemkuilen bij Tongeren (atlasblok: 27-33) - Leuvenumse bos (atlasblok: 26-58) - Smitsveen, Tongerense heide (atlasblok: 27-43) - Speulderbos (atlasblok: 32-18) - Tongerense beek (atlasblok: 27-43) - Tongerense heide (atlasblok: 27-43)
Samenvattingen van de (14e) Bryologische en lichenologische studiedag 1991
15-34

De achteruitgang van trilveenmossen: Scorpidium scorpioides, Scorpidium revolvens en Scorpidium cossoni
A.M. Kooijman
16-19

Kartering van lichenen in Europa
H.F. van Dobben
20-21

Mossenprojekt Friesland. Vorderingen en resultaten van de regionale mosseninventarisatie van Zuid-Friesland
J. Koopman & K. Meijer
22-24

Verticale verdeling en ecologie van cryptogame epifyten in Mora excelsa bos bij Mabura Hill, Guyana
B. Bleij & K. Biesmeijer
24-27

Het geslacht Riccia in Nederland
H.M.H. van Melick
27-28

Ecologie en verspreiding van Campylopus brevipilus in Nederland
H.C. Greven
29-31

Historisch overzicht van het onderzoek naar de mogelijkheden voor lange-afstand-verspreiding bij mossen
B.O. van Zanten
31-34

Boekbespreking. De Nederlandse Riccia’s door Huub van Melick
B.O. van Zanten
35-38

De mosflora van Friesland, deel 3
38-38

Lichenen in en om Amersfoort
J.L. Spier
39-44

Nieuwe literatuur over mossen
45-49

Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en wijzigingen
A. Aptroot, P.P.G. van den Boom & J.L. Spier
50-54

Aanvullingen op de "Checklist of Dutch Bryophytes"
H.M.H. van Melick
54-54

Literatuur over de lichenen van de Pyreneeën
A. Aptroot
55-55

Inhoud
56-56

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina