Buxbaumiella 108

< vorige Januari 2017 volgende >

De mossen van het Krengenbos en de Lugtenakkers
H.E. Wondergem
1-15

Veranderingen in de mosvegetatie van de Nieuwkoopse Plassen (incl. De Haak) tussen 1967/1972 en 2009/2013. 2. Veranderingen in veenmosrietland en moerasheide
A.J. den Held & I.H.M. Bense
16-35

De ontwikkeling van sporofyten van Buxbaumia aphylla kaboutermos) in beeld
H. van der Kolk
36-40

De eendagsexcursie naar Saasveld – Gammelke op 5 november 2016
H.R. Zielman
41-44

Aankondiging: De Vegetatie van Nederland. Deel 6.
K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag
45-46

Verenigingsnieuws
47-47

Bespreking: Mossor – en fältguide
M. Schrijvers-Gonlag
48-51

Bespreking: Basisgids Mossen
D. Kerkhof
51-52

Activiteitenprogramma
52-55

Digitale sleutel Scandinavische bladmossen
55-55

Veldsleutel voor grondkorsten in Dumortiera
55-55

Jaarverslag BLWG 2016
56-57

BLWG Lezingendag 2017
58-58

Lijst van te verkopen boeken en tijdschriften
59-62

Herhaalde oproep: mossenwaarnemingen
62-62

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m december 2016
62-62

Vragen aan… Dirk Blok
63-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina