Buxbaumiella 108

< vorige Januari 2017 volgende >

De mossen van het Krengenbos en de Lugtenakkers
H.E. Wondergem
1-15
Veranderingen in de mosvegetatie van de Nieuwkoopse Plassen (incl. De Haak) tussen 1967/1972 en 2009/2013. 2. Veranderingen in veenmosrietland en moerasheide
A.J. den Held & I.H.M. Bense
16-35
De ontwikkeling van sporofyten van Buxbaumia aphylla kaboutermos) in beeld
H. van der Kolk
36-40
De eendagsexcursie naar Saasveld – Gammelke op 5 november 2016
H.R. Zielman
41-44
Aankondiging: De Vegetatie van Nederland. Deel 6.
K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag
45-46
Verenigingsnieuws
-
47-47
Bespreking: Mossor – en fältguide
M. Schrijvers-Gonlag
48-51
Bespreking: Basisgids Mossen
D. Kerkhof
51-52
Activiteitenprogramma
-
52-55
Digitale sleutel Scandinavische bladmossen
-
55-55
Veldsleutel voor grondkorsten in Dumortiera
-
55-55
Jaarverslag BLWG 2016
-
56-57
BLWG Lezingendag 2017
-
58-58
Lijst van te verkopen boeken en tijdschriften
-
59-62
Herhaalde oproep: mossenwaarnemingen
-
62-62
Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m december 2016
-
62-62
Vragen aan… Dirk Blok
-
63-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina