Buxbaumiella 97

< vorige Mei 2013 volgende >

Het gaat wel goed met de mossen in Meijendel
K. van der Vaart
1-15

Arnold Kouwels, de negentiende-eeuwse voorganger van Koos Landwehr
A. Touw
16-17

31 Nieuwe soorten korstmossen en lichenicole fungi voor Nederland
A.M. Brand, L.B. Sparrius & A. Aptroot
17-22

Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 1. Franquinets botanische nalatenschap
E.J. Weeda
22-36

BLWG Zomerkamp 2012 Cornwall
K. van Dort & M. Bekking
37-50

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame korstmossen en licheenparasieten in 2009, 2010 en 2011
L.B. Sparrius, A. Aptroot & A.M. Brand
51-61

Nieuws
62-62

Activiteitenprogramma
62-63

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m april 2013
63-63

Vragen aan... Dries Touw
63-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina