Buxbaumiella 97

< vorige Mei 2013 volgende >

Het gaat wel goed met de mossen in Meijendel
K. van der Vaart
1-15
Arnold Kouwels, de negentiende-eeuwse voorganger van Koos Landwehr
A. Touw
16-17
31 Nieuwe soorten korstmossen en lichenicole fungi voor Nederland
A.M. Brand, L.B. Sparrius & A. Aptroot
17-22
Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 1. Franquinets botanische nalatenschap
E.J. Weeda
22-36
BLWG Zomerkamp 2012 Cornwall
K. van Dort & M. Bekking
37-50
Nieuwe vindplaatsen van zeldzame korstmossen en licheenparasieten in 2009, 2010 en 2011
L.B. Sparrius, A. Aptroot & A.M. Brand
51-61
Nieuws
-
62-62
Activiteitenprogramma
-
62-63
Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m april 2013
-
63-63
Vragen aan... Dries Touw
-
63-64

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina