Buxbaumiella 20

< vorige Juni 1987 volgende >

Redactioneel
P. Bremer
3-3

De najaarsexcursie in 1985 naar het Staphorsterveld
A.C.J. Dijkstra & P. Bremer
4-14

Locaties in dit artikel: Boswachterij Staphorst (atlasblok: 21-28) - Boswachterij Staphorst, De Vier Bergen (atlasblok: 21-28) - Boswachterij Staphorst, Oude vijver (atlasblok: 21-28) - De Vetkampen tNv Hasselt (atlasblok: 21-35) - De Wijk, landgoed Dickninge (atlasblok: -) - Hasselt, Stadsgaten middendeel (atlasblok: 21-36) - Hasselt, Stadsgaten N-deel (atlasblok: 21-36) - Hasselt, Stadsgaten Z-deel (atlasblok: 21-36) - IJhorst, Koolhaar (atlasblok: 21-27) - IJhorst, Leijer hooilanden (atlasblok: 21-28) - Meppelerdiep, Oeverlanden, Oude diep (atlasblok: 21-16) - Meppelerdiep, Oude rivierbedding, Oude Stroom (atlasblok: 21-16) - Staphorst, Olde Maten (atlasblok: 21-25) - Staphorst, Veerslootslanden (atlasblok: 21-26/36) - Staphorst, Veerslootslanden, Kooibos, Kloosterkooi (atlasblok: 21-26) - Zwartewatersklooster (atlasblok: 21-35)
Het voorjaarsweekend te Bakkeveen in 1986
B.F. van Tooren
15-19

Locaties in dit artikel: Allardsoog, camping (atlasblok: 11-28) - Bakkeveen, bos tWv B (atlasblok: 11-27) - Bakkeveen, heide (atlasblok: 11-27/28) - Blauwe bosk bij Haulerwijk (atlasblok: 11-38) - Fochtelooƫr Veen bij nieuwe kade (atlasblok: 12-41) - Fochtelooƫr Veen, centrale gedeelte (atlasblok: 12-41) - Norg, Tonckensbosch (atlasblok: 12-32) - Norgerholt bij Norg (atlasblok: 12-32) - Veenhuizen, Bankenbos (atlasblok: 12-31)
De eendagsexcursie naar de Hoge Veluwe (1984)
R.J. Bijlsma
20-23

Locaties in dit artikel: De Hoge Veluwe, Fransche berg (atlasblok: 33-41)
De eendagsexcursie naar het Oostvaardersplassengebied:overzicht blad- en levermossen
R.J. Bijlsma
24-29

Locaties in dit artikel: Oostvaardersplassen, wilgenbos Lage Vaart (atlasblok: 26-14) - Oostvaardersplassen, wilgenbos Lage Vaart (atlasblok: 26-24) - Oostvaardersplassen, wilgenbosjes (atlasblok: 26-14) - Oostvaardersplassen, wilgenbossen Kitsweg (atlasblok: 26-14)
Onderzoek aan mosvegetaties in de omgeving van Barcelona
H.J. During
30-31

(10e) Bryologisch-lichenologische dag 1987 (zie ook 22:34-35)
30-35

Invloed van vermesting op de korstmosflora, tevens verslag van de excursie naar de Peel op 12 april 1986
H.F. van Dobben
31-35

Verslag van de herinventarisatie van Noord-Brabant en Limburg op epifytische lichenen in 1986
A.J. de Bakker
36-39

De verandering van de epifytische lichenenflora van de binnenduinrand bij Heemskerk en Castricum over de periode 1975-1985
A. Aptroot
40-44

Bryotheca hollandica, gedroogde mossen voor beginners
G.M. Dirkse
45-46

Nieuwe literatuur
47-47

Inhoud
48-48

download het hele nummer als pdf

terug naar de Buxbaumiella-pagina