Veldgids Korstmossen

Kok van Herk & André Aptroot (2004) Veldgids Korstmossen. KNNV Uitgeverij. ISBN 9789050114707 (tweede ongewijzigde druk, 2013).

De Veldgids korstmossen is een handzame gids die voor het eerst alle 700 soorten van Nederland behandelt. De nieuwe veldgids staat vol recente informatie over de kenmerken, de ecologie en de verspreiding van meer dan 400 soorten, steeds toegesneden op de Nederlandse situatie.

Honderden prachtige foto's verluchtigen de tekst en van 180 soorten zijn ook verspreidingskaartjes opgenomen. Veel informatie in dit boek is tot dusver nog nooit gepubliceerd. Korstmossen zijn ideale milieu-indicatoren: alle belangrijke milieuthema's, zoals verzuring, vermesting, en recent ook klimaatsverandering zijn aan het gedrag van de korstmossen af te lezen. In de zeventiger jaren leidde de overmaat aan zwaveldioxide tot 'korstmoswoestijnen'. Later herstelde dat weer, maar was er een sterke opmars van soorten die goed gedijen bij een overmaat aan ammoniak in de lucht. En op dit moment leiden klimaatsveranderingen zelfs tot de opkomst van tropische soorten in ons land! Ook dit alles komt in deze veldgids uitvoerig aan bod.

Voor wie aan de veldgids niet genoeg heeft, of voor wie korstmossen in het buitenland wil bestuderen, is er een overzicht van buitenlandse literatuur.

 

 

Bekijk een voorbeeldpagina

Omslag van de Veldgids Korstmossen

Uitverkocht - begin 2018 verschijnt een volledig nieuwe editie

< Terug