Mossen en korstmossen in het Leefgebiedenbeleid

In 2007 trad het Leefgebiedenbeleid in werking. Hierin worden de volgende mossen en korstmossen actief beschermd:

Mossen (factsheet)

Appelmos - Bartramia pomiformis
Een ernstig bedreigde soort uit o.a. houtwallen. Bekijk de actuele verspreiding

Cilindermos - Entodon concinnus
Een karakteristieke soort uit schrale graslanden in uiterwaarden. Bekijk de actuele verspreiding

Glad kringmos - Neckera complanata
Een ernstig bedreigde soort in voornamelijk essenhakhout en op beschut gelegen natuurlijke kalksteenrotsen. Bekijk de actuele verspreiding

Reuzenpuntmos - Calliergon giganteum
Een bedreigde soort uit moerassen. Bekijk de actuele verspreiding

Korstmossen (factsheet)

Groot takmos - Ramalina fraxinea
Een bedreigde soort van vrijstaande bomen langs wegen. Bekijk de actuele verspreiding

Hamerblaadje - Cladonia strepsilis
Een bedreigde soort uit zeer oude, stabiele mosvegetaties in zandverstuivingen. Bekijk de actuele verspreiding

Wrattig dambordje - Aspicilia grisea
Een ernstig bedreigde soort van graniet van hunebedden, zeekeringen en rivierdijken. Bekijk de actuele verspreiding